O Bibliotece     Biblioteka Pedagogiczna służy mieszkańcom Lubaczowa i powiatu lubaczowskiego.
     


    Działalność Biblioteki skupia się głównie na zaspokajaniu potrzeb czytelniczych nauczycieli, studentów w szczególności kierunków pedagogicznych, pracowników oświaty, uczniów
i wszystkich zainteresowanych kształceniem .      


     Posiadamy
ponad 40 tys. księgozbiór z zakresu pedagogiki, metodyk nauczania, psychologii, nauk przyrodniczo-matematycznych, nauk społeczno-ekonomicznych i klasyki literackiej. Dysponujemy też dużą ilością czasopism pedagogicznych i fachowych.


      Aktualny stan zatrudnienia – 4 etaty pedagogiczne i 2 obsługi. Wszyscy pracownicy pedagogiczni posiadają wykształcenie magisterskie
z przygotowaniem pedagogicznym o kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Wszyscy pracowników posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego.


     Biblioteka stara się udzielać jak najpełniejszych informacji wszystkim czytelnikom. O zbiorach naszej placówki informuje katalog komputerowy OPAC. Książek starszych można poszukiwać również
w katalogach kartkowych. Dostępna jest także bibliografia zawartości czasopism, pełniąca rolę kartoteki zagadnieniowej.          Udzielamy pomocy i instruktażu bibliotekarzom szkolnym, udostępniamy potrzebne materiały, prowadzimy lekcje biblioteczne dla uczniów różnych typów szkół, współpracujemy
w organizowaniu warsztatów i konsultacji metodycznych.

    Dysponujemy sześcioma stanowiskami komputerowymi, w tym czterema w ramach Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej świadcząc usługi w zakresie szeroko pojętej informacji, ze szczególnym naciskiem na informację pedagogiczną i edukacyjną.

     


Współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi z terenu powiatu lubaczowskiego.

[ Główna ]   [ Historia ]   [ Czytelnia ]   [ Wypożyczalnia ]   [ Fotki ]   [ Kontakt ]