Z historii Biblioteki

 

 


     Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Lubaczowie powstała w 1952 r. Zaczątkiem księgozbioru stały się książki gromadzone przez Inspektorat Oświaty w Lubaczowie i ZNP. Organizacją biblioteki zajęły się Panie: Anna Tabaczek i Katarzyna Argasińska, która została jej pierwszą pracownicą. Biblioteka znalazła skromny lokal w budynku Powiatowej Rady Narodowej przy Inspektoracie Szkolnym.

 

 


     W 1962 r. została przeniesiona do Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul Słowackiego 9. Tam zajmowała pokój na parterze o powierzchni 50 m 2. Obsada jednoosobowa w naszej placówce utrzymywana była do 1969 r., kiedy to dodano pół etatu.

 

 

     Wraz ze zmianami administracyjnymi kraju w 1975 r., zmianie uległa też struktura biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Lubaczowie stała się Filią Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Przemyślu.

 

 


     Koniec lat siedemdziesiątych i początek osiemdziesiątych to okres szybkiego rozwoju naszej biblioteki. Wraz ze wzrostem ilości książek zaistniała konieczność zmiany lokalu. Przeniesiono ją wówczas /w 1983 r./ do Pawilonu Liceum Ogólnokształcącego. Zwiększyła się też liczba pracowników dydaktycznych /do 3 i 1/2 etatu/. Na okres trwania remontu Pawilonu LO, tymczasowym lokum stało się Przedszkole Nr 5 przy ul. Słowackiego.

 

 


     Od 1992 r. Filia w Lubaczowie ma swój lokal, administruje budynkiem przy ul. Rynek 25 /dawna Szkoła Ludowa/. Biblioteka mieści się na parterze tegoż budynku zajmując powierzchnię 670 m2. Piętro wynajmowane jest innym instytucjom.

 

 

Kierownicy Biblioteki Pedagogicznej w Lubaczowie:
1952 r. - Katarzyna Argasińska
1959 r. - Zofia Argasińska-Podolec
1963 r. - Maria Złonkiewicz
1983 r. - Jadwiga Tabaczek
1997 r. - Zbigniew Pulsakowski

 

 

[ Główna ]   [ O nas ]   [ Wypożyczalnia ]   [ Czytelnia ]   [ Fotki ]   [ Kontakt ]